Privacybeleid

WAVE neemt uw privacy zeer serieus en legt zich erop toe haar wettelijke verplichtingen inzake privacy volledig na te leven. Hieronder vindt u een uitvoerige samenvatting van de manieren waarop wij uw gegevens als gebruiker van onze website behandelen en wat uw rechten zijn als betrokkene.

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website van tijd tot tijd te wijzigen en wij zullen u altijd zo snel als mogelijk is op de hoogte stellen van wijzigingen die gevolgen voor uw privacy kunnen hebben.

Wij willen u vragen om veranderingen in uw persoonsgegevens door te geven als deze gevolgen kunnen of zullen hebben voor de diensten die WAVEvia de website aan u verleent.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN CONTACTPERSONEN

Met het oog op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt gedetailleerde informatie over WAVE, die hier optreedt als de verwerkingsverantwoordelijke, en voor de contactgegevens van de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor de inhoud en de werking van de website pjanssen@qline-grid.com.

PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat een webserver op uw computer of mobiele apparaat plaatst als u een website bezoekt. Door cookies is de website in staat om uw zoekopdrachten en/of voorkeuren te bewaren zodat uw ervaring verbeterd wordt.

Gebruik van cookies

Cookies worden automatisch geplaatst in de browsers op de apparaten van alle bezoekers van de website. U kunt in de instellingen van uw browser aangeven dat u altijd wilt weten als er een cookie wordt aangeboden en dat u alleen bepaalde cookies wilt toestaan, cookies in bepaalde gevallen of altijd wilt weigeren en ervoor zorgen dat cookies direct worden verwijderd als u de browser afsluit. Wij wijzen u erop dat het weigeren van cookies ertoe kan leiden dat de functionaliteit van de website verminderd wordt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken Cookies om een inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met de content zodat wij uw ervaring op onze website kunnen verbeteren. Sommige cookies onthouden bijvoorbeeld in welke taal u de website wilt zien, zodat u dit niet elke keer opnieuw aan hoeft aan te geven. Wij gebruiken ook cookies om vast te stellen waar u zich bevindt, zodat wij u de juiste website kunnen tonen en het verstrekte antwoord kunnen onthouden.

Wij kunnen informatie die wij via cookies over u verzamelen gebruiken om advertenties op externe websites te plaatsen om op deze manier onze producten en diensten opnieuw bij u onder de aandacht te brengen.

Welke types cookies gebruiken wij?

Eigen cookies en externe cookies

Wij maken gebruik van onze eigen cookies en van cookies van derden.

Eigen cookies worden uitgeven door domeinen die het eigendom zijn van Wave zelf. Deze cookies worden ingezet om de functionaliteit van de website te verbeteren, onder meer door taal- en locatievoorkeuren te onthouden.

Sessiecookies

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die gebruikt worden om uw voorkeuren te onthouden/te beheren tijdens uw bezoek aan de diverse onderdelen van onze website. Sessiecookies worden direct verwijderd als u alle vensters van de webbrowser sluit.

Permanente cookies

Permanente cookies worden voor uw gemak gebruikt om uw ervaring te verbeteren als u naar onze website terugkomt. Ze onthouden uw voorkeuren en analyseren uw gedrag op onze website op basis van eerdere bezoeken aan Quality line websites. Hierdoor kunnen wij de functionaliteit van onze website voor u en voor andere gebruikers verbeteren. Permanente cookies blijven ook nadat u uw browser hebt afgesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart in uw browser/op uw mobiele apparaat opgeslagen.

Cookies van derden

Wij maken verder ook gebruik van de volgende cookies van derden voor de vermelde doeleinden:

Cookies

Beschrijving

Link naar privacybeleid

Google Analytics

Door Google Analytics kunnen wij inzicht verkrijgen in de doeltreffendheid van onze mediacampagnes en in hoe u omgaat met onze website. Op deze manier kunnen wij de gebruikerservaring verbeteren.

https://tools.google.com


Hoe kan ik cookies weigeren en verwijderen?

U kunt in de instellingen van uw browser kiezen om alle of bepaalde cookies van de websites en/of de websites van derden te weigeren en te verwijderen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer/apparaat worden geplaatst, kan het zijn dat u actief cookies moet verwijderen of blokkeren. Als u het gebruik van cookies blokkeert, kunt u nog steeds gebruik maken van onze websites, al zullen sommige functies niet (goed) werken.

Toegang tot website/Logboeken servers

Om de beveiliging van de website te verbeteren, verzamelt de websiteprovider automatisch gegevens die uw internetbrowser automatisch verstrekt en slaat deze op in een websitelogboek.

Deze gegevens zijn:

  • Het soort browser/de versie van uw browser
  • Uw besturingssysteem
  • De referrer-URL (adres of locatie van website)
  • Hostnaam van de computer die u gebruikt
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens zijn anoniem en worden niet automatisch in verband gebracht met andere informatiebronnen. Als onze website echter onderworpen wordt aan onrechtmatig gebruik of verstoringen (zoals cyberaanvallen of hacken) behouden wij ons het recht voor om te proberen de verantwoordelijke(n) te identificeren aan de hand van gegevens die in de serverlogboeken opgeslagen staan, in combinatie met andere relevante informatiebronnen.

Rechten van betrokkenen

Grondrechten van het individu

Graag wijzen wij u op de volgende rechten die u als betrokkene toekomen met betrekking tot alle mogelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens:

Recht van inzage

U hebt het recht om van Waveuitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en wij zullen u informatie verstrekken betreffende het gebruik van deze gegevens en u op verzoek een kopie van deze persoonsgegevens opsturen.

Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

Wave is gehouden onjuiste of onvolledige persoonsgegevens direct te corrigeren en wij zullen u op verzoek een verklaring van de wijzigingen doen toekomen.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

U hebt het recht van Wave de wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen als deze gegevens niet langer verwerkt worden voor het doeleinde waarvoor zij oorspronkelijk verzameld werden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen direct marketing of als gegevens onrechtmatig verwerkt zijn of als wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting onder het recht van Engeland en Wales of het recht van de EU.

Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat:

  • u de juistheid van persoonsgegevens die Wave van u verwerkt in twijfel trekt, kunt u Wavedwingen het verwerken van deze gegevens te beperken tot de juistheid van de gegevens gecontroleerd is.
  • de verwerking onrechtmatig is, kunt u Wave dwingen het verwerken van deze gegevens te beperken in plaats van de gegevens te wissen
  • Waveuw persoonsgegevens nodig heeft om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen maar deze niet langer nodig heeft voor het oorspronkelijke doeleinde, kunt u Wavedwingen om het verwerken te beperken totdat de vordering afgehandeld is.

Voorwaardelijke rechten

Wissing

Als WAVE uw gegevens verwerkt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming en u deze toestemming intrekt en Wave geen nadere rechtsgrond heeft voor de verwerking (zie de paragraaf over persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden), heeft u het recht te eisen dat deze gegevens gewist worden.

Algemeen

Als u van mening bent dat in het verwerken van uw persoonsgegevens uw rechten zijn geschonden, bent u gerechtigd om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in een Lidstaat van de EU, in het bijzonder in de Lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats of de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden.

Als u nog vragen hebt in verband met deze Privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen of als u informatieverzoeken of suggesties hebt of een klacht wilt indienen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen via het e-mailadres pjanssen@qline-grid.com..